Adatkezelési nyilatkozat


1. Az adatkezelő

1.1. Adatkezelő:

1.2. Tárhely szolgáltató 1.:

1.3. Tárhely szolgáltató 2.:

1.4. Az Adatkezelő a felhasználók adatainak kezelését a hatályos jogszabályok betartásával végzi. Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon nyilvántartásba vette:

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

3. Az adatkezelés célja

A regisztráció során az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk fel:

3.1. Az IRIS - Integrált Kereskedelmi Információs Rendszer kipróbálásához, telepítéséhez szükséges információk, kezelési útmutatók küldése.

3.2. Tájékoztatás az IRIS - Integrált Kereskedelmi Információs Rendszer-el kapcsolatos program módosításokról, újdonságokról. Számlázással, ügyvitellel, ügyvitelszervezéssel kapcsolatos információk, hírek, jogszabály változások, és olyan jellegű információk küldése, amelyek az ügyviteli rendszer működéséhez illetve működtetéséhez szükséges.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés a következő személyes adatokra terjed ki:

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét nem kéri. Az adatai eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő postacímén, vagy az info@ugyviteliszoftverek.com e-mail címen. Az adatkezelő legkésőbb a törlési kérelem átvételétől számított 4 munkanapon belül törli a személyes adatokat.

5.2. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását megszüntetheti a hírlevelek alján található Leiratkozás linkre kattintva, az ügyfélszolgálat segítsége nélkül is.

5.3. Számviteli előírások miatt nem törölhetőek az igénybevett szolgáltatásokról az ügyfelek részére kiállított számlák, és egyéb számviteli bizonylatok, és az ehhez kapcsolódó ügyfél adatok.

6. Adatkezelés módja, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen más formában nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére az általa kezelt személyes adatokat. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Illetve egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatokra.

7. Adatbiztonság

7.1. Az www.xxxxxx.hu oldalon felvitt adatokat tárhely szolgáltató partnerünk saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk.

7.2. Az Adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

8. Jogorvoslat

Amennyiben úgy érzi, hogy a XXXXXX Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

9. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 10 nappal előre közzéteszi honlapján.

A regisztrációval, adatai megadásával és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással elfogadja, hogy adatait ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.